Participatie


Onder de Omgevingswet speelt participatie een grote rol, het is zelfs een verplicht onderdeel geworden van het vergunningsproces. Belangrijke aspecten hierbinnen zijn vertrouwen, gelijkheid en draagvlak. Maar hoe wordt dit behaald?