Omgevingswet: De basis


De Omgevingswet bundelt, moderniseert en vereenvoudigt de regels voor ruimtelijke projecten. Het doel van de Omgevingswet is een gezonde en veilige leefomgeving of eigenlijk het benutten en beschermen van deze. Maar hoe wordt dit gerealiseerd?