Het instrumentarium van de omgevingswet


De kerninstrumenten vormen het hart van het juridische spoor van de Omgevingswet. En daarmee zijn ze richtinggevend in je dagelijkse werk. Na deze e-learning weet je wat de kerninstrumenten zijn van de Omgevingswet.