Willeke van Meeteren

Willeke van Meeteren

Willeke van Meeteren
Waterschap Rivierenland

Momenteel bezig om met diverse inhoudelijke deskundige te zorgen voor een e-learning over de Omgevingswet voor ons waterschap.

Het is leuk om te zorgen dat het echt ons verhaal wordt, waarin onze collega’s zich kunnen herkennen en waarmee zij de basiskennis van de Omgevingswet eigen kunnen maken.

Word ook een
maker.

Via Maester kan iedereen trainingen plaatsen, overnemen, verbeteren en weer terugplaatsen, waardoor de content van iedere training én die van Maester als geheel, doorlopend verrijkt wordt met de kennis, inzichten en behoeften van alle gebruikers.