Over Maester

Wie wij zijn.

Maester, begonnen in 2014, is niet voor niets gevestigd in een oude jongensschool in het centrum van Haarlem. Ons team is jong en dynamisch en bestaat uit technische, didactische en inhoudelijke Maesters. Wij vinden het niet leuk om het wiel opnieuw uit te vinden.

Bij ons is het three strikes out: als we drie keer hetzelfde moeten doen, dan automatiseren we het. En zo kijken wij ook naar het delen van kennis.

Waar wij nu staan.

Maester groeit hard. Steeds meer organisaties ontdekken dat ‘leren van elkaar’ anders kan…. en dat Maester dat veel gemakkelijker maakt.

Inmiddels worden al meer dan 300 e-learnings gedeeld tussen organisaties. En dat aantal groeit wekelijks.

Waar wij begonnen.

2014 Bedrijf gestart als softwareontwikkelaar (op projectbasis).

2015 eerste project met een SaaS model.

2016 100% focus op SaaS.

2017 Overige activiteiten anders dan Maester verkocht of gestaakt.

2018 Transitie naar SaaS-bedrijf afgerond.

2019 Eerste kennis wordt gedeeld tussen de klanten van Maester.

2020 Volledige focus op communities en investeerder aangehaakt.

 

Maester begon vanuit de gedachte dat het ontwikkelen van e-learnings extreem lastig is en er vaak consultants voor nodig zijn. Ook is het inkopen van kant-en-klare trainingen zeer prijzig. Daarom vonden wij dat het mogelijk moet zijn dat kennisdragers zelf trainingen maken om hun kennis onderling te delen.

We begonnen vanuit de gedachte dat iedereen elke keer het wiel opnieuw aan het uitvinden was, doordat mensen en organisaties hun eigen systeem hadden en het delen van hun kennis en formats met elkaar daarom niet mogelijk was.

Iedere kennisdrager had dus te maken met dezelfde uitdagingen. Maar iedere oplossing was uniek – en dus inefficiënt en ineffectief als dit niet gedeeld wordt.

Voor de goede orde: we hebben het hier over kennis die voor iedereen relevant is. En die dus absoluut met elkaar gedeeld moet worden.

Waar wij naartoe willen.

In 2025
… kan iedereen kennis en kennisformats genereren en delen.
… bedient Maester 1 miljoen learners.
… zijn 10% van de gebruikers ook creators.
… zijn wij marktleider in de zorg, de lokale overheid en andere publieke domeinen.
… vormt Maester de infrastructuur voor kennisdeling in Nederland.