Over Maester

Wie wij zijn.

Maester, begonnen in 2014, is niet voor niets gevestigd in een oude jongensschool in Haarlem. Ons team is dynamisch en gretig, en bestaat uit technische, didactische en inhoudelijke Maesters. Wij vinden het niet leuk om het wiel opnieuw uit te vinden. Bij ons is het three strikes out: als we drie keer hetzelfde moeten doen, dan automatiseren we het. En zo kijken wij ook naar het delen van kennis.

Waar wij nu staan.

Maester biedt toegang tot de kennis-schatkamer van specifieke sectoren. Faciliteert de co-creatieve ontwikkeling van trainingen tussen peers, inspireert de doorlopende verbetering van trainingen en tools, deelt de kennis van iedereen in de sector. Maester laat kennis maken, delen en vinden.

Waar wij begonnen.

2014 Bedrijf gestart als softwareontwikkelaar (op projectbasis).
2015 eerste project met een SaaS model.
2016 100% focus op SaaS.
2017 Overige activiteiten anders dan Maester verkocht of gestaakt.
2018 Transitie naar SaaS-bedrijf afgerond.
2019 Eerste kennis/trainingen worden gedeeld tussen klanten van Maester.
2020 Volledige focus op communities en investeerder aangehaakt.

Maester begon vanuit de gedachte dat het maken van trainingen extreem lastig is en er vaak consultants voor nodig zijn. Wij vonden dat het mogelijk moet zijn dat kennisdragers zelf trainingen maken om hun kennis te kunnen delen.

We begonnen ook vanuit de gedachte dat iedereen elke keer het wiel opnieuw aan het uitvinden was, doordat mensen en organisaties hun eigen systeem hadden en ze hun kennis en formats daarom niet met elkaar konden delen.

Dus iedere kennisdrager had hetzelfde probleem. Iedere organisatie had haar eigen systeem. Maar iedere oplossing was uniek – en dus inefficiënt en ineffectief.

Voor de goede orde: we hebben het hier over kennis die voor iedereen relevant is. En die dus absoluut met elkaar gedeeld moet worden.

Waar wij naartoe willen.

In 2025…
… kan iedereen kennis en kennisformats genereren en delen.
… bedient Maester 1 miljoen learners.
… zijn 10% van de gebruikers ook creators.
… zijn wij marktleider in de zorg, de lokale overheid en andere publieke domeinen.
… vormt Maester de infrastructuur voor kennisdeling in Nederland.

Join us