Delen en vinden wat relevant is voor jou.

Maester faciliteert de overdracht van kennis en kunde in de vorm van trainingen met een omgeving waarin organisaties hun eigen trainingen kunnen ontwikkelen en beheren – waarbij ze gebruik kunnen maken van de kennis en inzichten van andere organisaties. Via Maester kan iedereen trainingen plaatsen, overnemen, verbeteren en weer terugplaatsen, waardoor de content van iedere training én die van Maester als geheel, doorlopend verrijkt wordt met de kennis, inzichten en behoeften van alle gebruikers.

Overdracht van kennis tússen organisaties.

In alle organisaties wordt kennis doorgegeven in leergangen en trainingen: op maat gemaakte, op leren gerichte stukken content, die nauwkeurig zijn gericht op de behoeften van de organisatie en de mensen die er werken. Zo wordt kennis doorgegeven van individu op individu, van afdeling op afdeling, van generatie op generatie. Het enige dat ontbreekt, is de overdracht van kennis tússen organisaties. Daarvoor is er Maester.

Q&A

?/…

Voor wie is Maester?

Maester richt zich op die stakeholders in organisaties die behoefte hebben aan het verrijken van hun eigen kennis en kunde met die van anderen. Op projectleiders, accountmanagers, managers, HRM-medewerkers en trainers die co-creatief willen werken. Op organisaties die begrijpen dat kennis delen leidt tot kennis vermeerderen. En op sectoren waarvoor kennis en kunde van doorslaggevend belang zijn; zowel in de publieke als in de private
sector.

Hoe werkt Maester?

Trainingen kunnen in de Maester-omgeving worden geplaatst, of binnen Maester worden ontwikkeld via de daarvoor beschikbare tools, waarbij reeds beschikbare formats en content kunnen worden benut. Door trainingen toe te voegen of, al dan niet op basis van reeds bestaande formats en content, binnen Maester te creëren, kunnen ze ook door derden worden afgenomen of weer verder doorontwikkeld. Ze kunnen worden becommentarieerd, aangepast aan een specifieke behoefte, verrijkt met nieuwe inzichten – en vervolgens in de vernieuwde vorm teruggeplaatst. Daarbij verwerven zowel de auteur van de oorspronkelijke training, als alle partijen die vervolgens toevoegingen doen aan de trainingen, blijvend inkomsten via Maester. Maester kent daarvoor zijn eigen waarde-eenheid (de Maester Participation Unit, MPU), die de bijdrage van deelnemers aan content blijvend waardeert.

Wat zijn de voordelen van Maester?

Maester brengt tools, een online werkomgeving, content en kennisdragers samen. Maester faciliteert samenwerkingen en kennisdelen, optimaliseert de inspanningen op het vlak van leren en kennisoverdracht en de ontwikkeling van trainingen daarvoor, faciliteert tools voor taken die niet tot de kerntaken van de organisatie behoren en biedt een belevingsvolle omgeving voor het geven en afnemen van trainingen. Maester laat kennis maken,
delen en vinden.

Verdienen door delen.

?/…

Nieuwe Maesters

Ontwikkelaars en gebruikers van trainingen kunnen hun materiaal opnemen in Maester en op die manier bijdragen aan de kennisschatkamer. Ze kunnen bestaande trainingen gebruiken en naar hun behoeften aanpassen. Zo verrijken ze de kennis die er al is. Laat ons weten of je ook Maester wilt worden en wilt leren van elkaar!

Waarvoor betaal je?

Maester werkt op basis van abonnementen, die ongelimiteerd toegang bieden tot alle communities en trainingen die beschikbaar zijn gesteld door alle andere Maesters. Je kiest een abonnementspakket dat past bij de omvang van jouw team en kunt daarna direct aan de slag. Je kunt trainingen van anderen bekijken, gebruiken, becommentariëren en bewerken, je eigen trainingen toevoegen en in gesprek met andere Maesters.

(Wat je betaalt, kun je overigens terugverdienen via ons beloningssysteem. Want wij vinden dat je waarde toevoegt met alles wat je via Maester doet.)

Waarvoor word je beloond?

Wij geloven niet in patenten en rechten; wij geloven in de toename van waarde zoals die zichtbaar wordt in het delen van bijdragen.

Wie via Maester waarde toevoegt, wordt daarvoor beloond. De betekenis van de bijdrage wordt gemeten in MPU’s: Maester Participation Units. Een bijdrage aan een discussie, het toevoegen van een training, het becommentariëren of verbeteren van een training – de mate waarin die bijdrage gedeeld wordt, is bepalend voor de waarde ervan: hoe meer ‘shares’, hoe meer MPU’s; want waarde dient gekoppeld te zijn aan betekenis voor de gemeenschap.

Maar waarde is ook blijvend: wie eenmaal een bijdrage heeft gedaan, blijft gezien worden als maker van waarde. Als een training verder wordt verbeterd of verrijkt, vermeerdert daarmee de waarde alleen maar; hij wordt niet vervangen of verplaatst. Dus: als door een dergelijke ingreep de ‘shares’ opnieuw toenemen, plukken ook alle eerdere bijdragers daar de vruchten van.