Aanpak & prijzen

Aanpak en prijzen

Na zes weken begint het terugverdienen!

 

Maester ontwikkelt desgewenst samen met u een plan van aanpak voor het (door)ontwikkelen van uw opleidingen via Maester. Daarbij hanteren we een no-nonsense aanpak: we kijken wat in uw geval het beste werkt, en gebruiken daarbij ook de kennis die wij bij andere organisaties hebben opgedaan. Zo bent u binnen zes weken in staat om nieuwe en bestaande elearnings te ontwikkelen en te gebruiken!

Aanpak
trainingsopgave

Learning challenge

Samen met Maester definieert u de leerop-gave. De eigen inbreng van experts uit uw organisatie verrijken we daarbij met de kennis en ervaringen van sector-genoten, community-partners en stakeholders.

Draagvlak voor community management

We laten het management, HR en Learning & Development het concept ‘Leren van elkaar’ omarmen. Maester organiseert kennismakingssessies en ronde-tafel-gesprekken met experts, om iedereen enthousiast te maken voor de kansen die Maester biedt.

Roadmap voor introductie

We bepalen welke trainings-opgaven met welke prioriteit worden opgepakt, door te kijken naar welke e-learnings er al beschikbaar zijn binnen het Maester platform. Verder onderzoeken we welke coalitie met community partners we kunnen benutten om de eerste groep medewer-kers te activeren.

Onboarding op platform

Launch programma

We starten de interne communi-catie, zowel fysiek (bv. banners in organisatie), als digitaal (intranet, nieuwsbrieven). We creëren een heldere boodschap en een helder plan. De eerste groep mede-werkers ontvangt een gerichte uitnodiging om zich aan te melden.

Onboarding van gebruikersgroepen

We kennen rollen en taken toe, bakenen bevoegdheden af en communiceren verant-woordelijk-heden. Het Maester-landschap opent zich en de eerste (een-voudige) e-learnings kunnen gevolgd worden. Men ziet wie ook online leert en het individuele leerplan wordt zichtbaar.

Community-management

De community manager van Maester activeert en verbindt de gebruikers. Regelmatige updates worden op de community pagina van Maester gedeeld. Het dash-board van Maester geeft periodiek inzicht in de voortgang van de trainingen.

Return on investment

Maken, delen en gebruiken van trainingen: ROI van de kennis

We delen bestaande e-learnings. Experts passen e-learnings aan of intro-duceren nieuwe. De community managers van Maester helpen de leden om actief te blijven.

Leren & ontwikkelen met trainingen: ROI van de medewerkers

Maester wordt breed in de organisatie gebruikt. Mensen ontwikkelen hun vaardigheden. De kennisuitwisseling met maatschappelijke partners in de community functioneert.

Groei van mensen en organisatie: ROI van de organisatie

De kwaliteit van de organisatie groeit. Kennisdeling is weer terug op de werkvloer. Het kost weinig tijd om de kennis en kunde van medewerkers op peil te houden. Maester rapporteert op basis van kengetallen de Return on Investment.

Wil jij ook voorkomen dat het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden?

Wil je voortbouwen op de e-learnings die in jouw sector of op jouw thema worden gebruikt? Zie jij ook kansen voor kennisdeling op de werkvloer? Laten we dan tijdens een vrijblijvend gesprek de
mogelijkheden voor jouw organisatie verkennen!

 

Tim van Pappelendam — Founder/CEO – Maester

Abonnementen van Maester.

 

Maester werkt met lidmaatschappen op basis van het aantal medewerkers binnen een organisatie. Een lidmaatschap geeft onbeperkt toegang tot het leerplatform, inclusief álle e-learnings die onderling gedeeld zijn en/of nog worden gedeeld. Je kiest het jaarlidmaatschap dat past bij de omvang van jouw organisatie en kunt daarna direct aan de slag.

Verken je learning challenge met Maester.

Maester ontwikkelt desgewenst samen met u een plan van aanpak voor het (door)ontwikkelen van uw opleidingen via Maester. Daarbij hanteren we een no-nonsense aanpak: we kijken wat in uw geval het beste werkt, en gebruiken daarbij ook de kennis die wij bij andere organisaties hebben opgedaan. Zo bent u binnen zes weken in staat om nieuwe en bestaande e-learnings te ontwikkelen en te gebruiken!