Q&A vraag en antwoord woningbouwversnelling omgevingswet vraagteken huis

Webinar woningbouwversnelling: Vraag en antwoord

Tijdens het webinar over keuzes maken bij de woningbouwversnelling is een aantal vragen toegestuurd door kijkers. Deze vragen zijn beantwoord door de tafelgasten Ingrid Kersten, Jola van Dijk en Margi de Bruin.

‘Werken met een vergunning werkt als je weet wat je gaat bouwen (bouwplan). Een omgevingsvergunning is toch niet echt een geschikt instrument voor gebiedsontwikkeling?’
Onder normale omstandigheden is een omgevingsvergunning niet het voor de hand liggende instrument voor gebiedsontwikkeling, het kan er echter wel voor gebruikt worden. Door middel van een omgevingsvergunning onderdeel ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ kan worden afgeweken van het bestemmingsplan. Ook wanneer er nog geen volledig uitgewerkt bouwplan is.

‘Wij zijn zelf als gemeente nog niet klaar helemaal voor de Omgevingswet. Ik zie zelf de voordelen van voorbereiding in de vorm van training en coachen, maar ik ben niet de eindverantwoordelijke hiervoor. Hoe krijg ik mijn collega’s hierin mee?’
Ga het gesprek aan. Vraag wat je collega’s nodig hebben. De ene collega kan een training in gesprekstechnieken gebruiken, de andere weet nog steeds niet wat de wet precies aan. Door in gesprek te gaan kan je dit als plan neerleggen bij je eindverantwoordelijke. Het belangrijkste is dat je in gesprek blijft. Uiteindelijk zullen ook deze collega’s meegaan en vragen stellen.

Benieuwd hoe je jouw collega’s kunt voorbereiden door intern opleiden in de vorm van e-learning? Maester helpt!

‘Tijdens het voortraject van een vergunningsaanvraag loop ik er soms tegenaan dat er bepaald beleid nog niet goed is gekeurd door de raad. Hierdoor kan de vergunningsaanvraag nog niet volgens een standaardprocedure ingediend worden. Ik verwacht dat dat de aankomende jaren nog wel vaker gaat gebeuren. Hoe kunnen we daar het beste mee omgaan?’
Prachtig voorbeeld van hoe de huidige systematiek en manier van werken vertraging op kan leveren. Daarom zal de komende jaren naast het kritisch kijken naar regelgeving, ook het kritisch kijken naar beleid nodig zijn om verstopping van het proces te voorkomen. Advies is dan ook om dit soort voorbeelden goed bij te houden om bijvoorbeeld na een jaar richting raad en college aan te kunnen geven hoe vaak iets blijft ‘hangen’ en of het beleidsthema die moeite en vertraging waard is. Kan het ook met minder?

‘Hoe kan men bij lokale ruimtelijke afwegingen het beste omgaan met precedentwerking?’
Precedentwerking is juridisch grijs gebied en de jurisprudentie is ontzettend casuïstisch. Dat betekent dat het vooraf moeilijk te voorspellen is hoe een rechter de situatie zal beoordelen. Die onzekerheid kan verlammend werken en tot risicomijdend gedrag leiden. Je kunt het ook omdraaien en als kans voor beleidsvrijheid zien. Doordat het niet vooraf vast staat hoe de rechter zal oordelen, kun je met een goede onderbouwing de rechter overtuigen, in goed overleg bewust een bepaald risico accepteren en met goede participatie tot creatieve oplossingen komen die win-win situaties opleveren.

‘Waarom zou je bij studenten makkelijker met geluidsnormen omgaan? Ik zie bijvoorbeeld in Amsterdam dat er veel studentencomplexen zijn gelegen onder aanvliegroutes van vliegtuigen. Waarom zou je dat studenten wel kunnen aandoen en anderen niet?’
Het voorbeeld probeert aan te geven dat er ruimte ontstaat om verschil te maken; per gebied, per doelgroep, per situatie. In dit specifieke geval is de doelgroep ‘studenten’ een voorbeeld van een groep mensen die (vaak) tijdelijk ergens wonen. Tijdelijk omgaan met nadelen in je leefomgeving is in veel gevallen makkelijker te accepteren dan wanneer je er voor lange tijd woont. Zo wonen studenten ook vaak met meer mensen in één huis; dat accepteren ze in een volgende levensfase ook niet meer. Andersom is een bekende aanpak om in de buurt van een ziekenhuis juist strengere geluidsnormen te hanteren.

Heb je zelf nog aanvullende vragen over dit onderwerp? Mail deze dan naar hello@maester.com en wij zorgen ervoor dat één van de tafelgasten jou persoonlijk voorziet van een antwoord!