Samenwerken binnen de Omgevingswet kennis delen links computers

Samenwerken binnen de Omgevingswet

De woningbouwversnelling vraagt om een flinke versnelling van de bouw van nieuwe woningen. Deze verantwoordelijkheid komt bij gemeenten te liggen, die ook al de uitdaging hebben om de Omgevingwet in te voeren. Naast het belang om de eigen voorbereidingen te treffen, kan het gemeenten enorm helpen om onderling te gaan samenwerken. Iedere gemeente is weliswaar uniek, maar er zijn raakvlakken tussen de uitdagingen die zowel de woningbouwversnelling als de Omgevingswet meebrengen.

 

Samenwerking

Samenwerking tussen gemeenten kan een win-win zijn, waarbij beide partijen baat bij hebben. De samenwerking kan op verschillende vlakken plaatsvinden. Allereerst kun je samenwerken bij het doorvoeren van vernieuwing en verandering; uitgangspunten van de Omgevingswet. Daarnaast kun je samen veel voorkomende valkuilen detecteren en zo voorkomen. Een voorbeeld hiervan is dat momenteel vergunninghouders dezelfde stukken aanvragen bij dezelfde afdeling. Dit is een inefficiënt proces, want deze stukken zijn al behandeld en verlengen het vergunningsproces onnodig. Dit soort valkuilen is niet uniek; veel gemeenten hebben hier last van. Door de handen ineen te slaan, kunnen oplossingen bedacht en gedeeld worden. Een effectieve manier om niet alleen bínnen, maar ook tússen gemeenten kennis te delen, is door middel van e-learning.

 

Een goed voorbeeld hiervan is Gemeente Rotterdam. Binnen deze gemeente zijn verschillende e-learnings ontwikkeld, waaronder onderwerpen zoals ‘Voorbereiding op participatie onder de Omgevingswet’. Deze e-learning kan tussen gemeenten onderling gedeeld worden. Uiteraard is dit ook mogelijk met de e-learnings die vol informatie staan over de woningbouwversnelling. Leer van elkaar zonder het wiel opnieuw uit te vinden!

 

Identificatie van leeruitdagingen

Bij Maester helpen we graag met het identificeren van leeruitdagingen en het zoeken naar leeroplossingen. Deze oplossingen zetten we om naar e-learnings. Dit kunnen complete leerlijnen, maar ook losse e-learnings of andere communicatiemiddelen zijn. Wat we écht belangrijk vinden, is leren van elkaar. Hierom brengen we onze klanten graag met elkaar in contact bij het maken van e-learnings! Juist door gebruik te maken van bouwstenen die door anderen zijn gemaakt, kun je tot de noodzakelijke versnelling komen.

 

Zo hebben wij bij Maester ook een aantal e-learnings gemaakt over de Omgevingswet. Deze e-learnings zorgen ervoor dat relevante collega’s op de hoogte zijn van de lopende processen, weten wie welke rol vervult en welke verantwoordelijkheden deze draagt. Er zullen veel praktijkvoorbeelden aan bod komen en er worden handvatten gegeven worden om het proces te optimaliseren. De hiervoor gebruikte kennis is opgedaan bij verschillende gemeenten. Door informatie onderling te delen leren gemeenten van elkaar!

 

Webinar

Op donderdag 15 september van 13:00 tot 14:00 uur vindt het webinar ‘Durven kiezen bij de Woningbouwversnelling’ plaats. Naast de bespreking van de integrale aanpak bij de woningbouwversnelling en de Omgevingswet, wordt het profijt van onze e-learnings is en hoe deze ingezet kan worden bij de aankomende veranderingen besproken.

Meer informatie hierover? Neem een kijkje op onze website!