Woningen in aanbouw

Woningbouwversnelling onder de Omgevingswet

Het kabinet heeft bevestigd dat de woningbouw een stuk sneller moet; de woningtekorten zijn hoog en er is een stijgende behoefte aan betaalbare woningen. Momenteel telt Nederland zo’n 8 miljoen woningen en is er een tekort aan 279.000 woningen. Daarnaast worden de huizen steeds duurder en er is een grote wachtlijst voor de sociale huurwoningen. De oplossing voor het grote woningtekort vanuit het Kabinet is het bouwen van zo’n 900.000 extra woningen vóór het jaar 2030.

Hoewel het kabinet bepaalde financiële steun biedt, spelen andere aspecten ook een rol, bijvoorbeeld de bereikbaarheid van de nieuwe woningen en de enorme snelheid waarmee deze gebouwd moeten worden. Ze moeten ook nog eens betaalbaar en duurzaam zijn. Deze ontwikkelingen zorgen voor een verhoogde druk op het woningbouwproces. Hierdoor ontstaat stijgende druk en meer dwang vanuit de overheid op gemeenten en woningbouwontwikkelaars om dit te bereiken.

Omgevingswet

Naast de woningbouwversnelling is de verwachting dat ook de Omgevingswet in januari 2023 gaat intreden. Hoewel deze wet als doel heeft het proces te versoepelen, moeten er eerst grote veranderingen binnen gemeenten plaatsvinden. Overheden moeten zich voorbereiden op de complexe woningbouwversnelling én op de Omgevingswet. Het is dus belangrijk om nu al te beginnen met trainen en opleiden zodat deze opgave zo soepel mogelijk gaat verlopen. Deze voorbereidingen zijn een grote uitdaging en daarmee kan Maester helpen.

Webinar ‘Durven kiezen bij woningbouwversnelling’

Om te durven kiezen bij woningbouwversnelling is het namelijk van belang dat de verantwoordelijken op de hoogte zijn van wat elk onderdeel inhoudt. Daarnaast speelt de eigen bijdrage voor het soepel laten verlopen van het proces ook een belangrijke rol. Om dit te kunnen bereiken bieden wij handvatten aan om verder inzicht, verduidelijking en verdieping te creëren aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.

Tijdens het webinar ‘Durven kiezen bij de woningbouwversnelling’, op 15 september, trapt een aantal specialisten af om hier aandacht aan te besteden. Aansluitend daarop stellen wij verschillende leerlijnen beschikbaar. Hierin maken we een verdiepingsslag en herhalen we belangrijke aspecten voor een effectieve leerervaring. Dit zijn e-learnings over bijvoorbeeld de Omgevingswet, de kerninstrumenten, het DSO, participatie, het vergunningsproces, de Intaketafel, de Omgevingstafel en natuurlijk de woningbouwversnelling.

Waarom e-learnings goed inzetbaar zijn binnen publieke organisaties?

De deelnemers leren op momenten dat het voor hen het prettigst is. Ook wordt er op eigen tempo geleerd. Dit zorgt voor een hogere productiviteit en betere adaptatie van de inhoud. Zo hebben medewerkers naast hun gewone werkzaamheden de mogelijkheid om zich op een laagdrempelige manier klaar te stomen om de woningbouwversnelling te laten slagen!

U bent specialist Omgevingswet of woningbouwversnelling?

Maester zoekt een expert op dit gebied om de trainingen verder uit te kunnen bouwen! Interesse? Mail naar hello@maester.com .

 

Meer weten? Neem eens een kijkje op onze website.

Wil je jezelf inschrijven voor het webinar ‘Durven kiezen bij woningbouwversnelling?’ Klik dan hier!