De Omgevingswet: Kansen en obstakels voor de woningbouwversnelling

Ingrid Kersten is specialist op het gebied van Omgevingswet en partner bij BMC. We hebben haar een aantal vragen gesteld over wat de Omgevingswet is en welke obstakels en kansen deze met zich meebrengt voor de woningbouwversnelling. De antwoorden hierop zijn in deze blog te vinden!

 

De Omgevingswet

Door de invoering van de Omgevingswet wordt er meer snelheid gevraagd in het afwegen van (complexe) vergunningen. Dit moet gebeuren vanuit een transparant, samenhangend en eenvoudig stelsel. Ook ligt binnen de Omgevingswet de nadruk op een gezonde en veilige leefomgeving; of eigenlijk het benutten en beschermen ervan. Dit vraagt van inwoners dat zij de inzet van de gemeente op de gezonde en veilige leefomgeving begrijpen en weten wat de eigen verantwoordelijkheid hierin is.

Maatwerk is hierin een sleutelwoord, evenals het belang van gebied en de inwoners centraal stellen. Het digitale omgevingsplan lijkt te gaan over digitalisering en het formuleren van de juiste juridische regels met werkingsgebieden. Nog meer gaat het over houding en gedrag van de makers van plannen bij de overheden en de inwoners die al dan niet eigen verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen.

 

Obstakels

Een grote wetswijziging zoals de Omgevingswet brengt veel verandering mee. Voor de afweging van de woningbouwversnelling betekent dit dat er opnieuw gekeken zal worden naar wat er nu eigenlijk staat in alle wetten. Het gaat hier om de Omgevingswet zelf en de regelgeving van de andere overheden. Er moet namelijk integraal worden afgewogen. Daar zit tevens ook een obstakel omdat er nog steeds heel veel regelgeving is maar het vergunningsproces wordt ingekort naar 8 weken. Bij de inwerktreding van de Omgevingswet verwacht ik dat het voor de lagere overheden nog zoeken wordt om in deze verkorte tijd te doen. Veel regels betekent dat er veel tijd in gestoken moet worden in het nagaan of het allemaal goed is. Vooral bij complexe vraagstukken is meer tijd nodig om een ontwikkeling aan alle regels te toetsen.

 

Kansen

Ook brengen deze complexe vraagstukken en verschillende regels een kans mee. Hier ontstaat de mogelijkheid om anders met de regels om te gaan. Zo blijft er meer aandacht over voor andere aspecten. Wat willen we bereiken in dit gebied, wat vinden we belangrijk en draagt een ontwikkeling hieraan bij? Je leert om daar met elkaar een gesprek over te voeren. De Omgevingswet biedt overheden een kans om op een andere manier naar nieuwe ontwikkelingen te kijken en op een andere manier regels te stellen. De ontwikkelende partijen moeten bijvoorbeeld de participatie vormgeven, vraag ze dat dan ook zorgvuldig te doen. Ga als gemeente echt zitten op de rol als adviseur en kijk niet alleen naar of iets past. Kijk ook naar hoe iets mogelijk gemaakt kan worden. Laat het gesprek over de bouwhoogte, diepte en bouwtechnische en stedenbouwkundige aspecten dan ook over aan de ontwikkelaar en de buurt.

 

Ingrid is een van de tafelgasten tijdens bij het webinar op 15 september over ‘keuzes maken bij de woningbouwversnelling’. Daar geeft zij verdere uitleg over de Omgevingswet, de woningbouwversnelling en praktische handvatten om meer grip te krijgen op de implementatie hiervan.

Benieuwd wat jij kunt leren van Ingrid? Schrijf je in voor het webinar

Meer informatie hierover? Ga snel naar onze website!