Maak kennis met Sandra van het St. Antonius ziekenhuis

E-learnings als basis

‘Inmiddels werk ik al 25 jaar bij het St. Antonius ziekenhuis. Eerst als stafmedewerker en nu als Adviseur Communicatie & Opleiding bij Faciliteiten & Vastgoed. In het verleden heb ik mij bezig gehouden met schoonmaakprotocollen en naar aanleiding hiervan heb ik schoonmaakhandboeken opgesteld, voor zowel de reguliere schoonmaak als de schoonmaak op de operatieafdeling. De handboeken werden als basis gebruikt voor de klassikale opleidingen.

De afgelopen jaren hebben we ons enorm ingezet op het gebied van ‘opleiding’ en ‘ontwikkeling’, vandaar dat ons opleidingsaanbod de nodige transformatie heeft doorgemaakt.

Van klassikaal naar blended leertrajecten

Voorheen boden we onze service medewerkers binnen Faciliteiten & Vastgoed – zo’n 800 collega’s – voornamelijk praktijkopleidingen aan. Dat bracht een aantal problemen met zich mee; het bleek lastig en soms onmogelijk om de planning rond te krijgen en er was geen toets na de lessen, waardoor het onduidelijk was of een cursist echt kennis had opgedaan.

De vraag naar e-learnings werd hierdoor steeds groter. Het heeft geleid tot de creatie van onze eerste e-learning: Stralend Schoon. Uit een pilot vóór invoering bleek dat de e-learning door cursisten goed werd ontvangen. Hiermee was de oplossing gevonden om alle (nieuwe) medewerkers makkelijk en snel te kunnen scholen.

Na Stralend Schoon volgde al snel de oplevering van twee geheel nieuwe leerlijnen; ‘Goed Gevoed’ voor onze roomservicemedewerkers en een leerlijn voor de medewerkers van onze beddencentrale. De e-learnings bieden de theoretische basis waarna de praktijkopleiding volgt die aansluit bij wat geleerd is in de e-learning, oftewel; we doen zoveel mogelijk aan blended learning.

Voordelen van e-learning

Het inzetten van e-learnings via Maester biedt enorm veel voordelen voor ons. Doordat nieuwe medewerkers al vóór diensttreding de e-learning kunnen volgen, zijn ze sneller inzetbaar. Daarnaast is er ook een betere monitoring van de opgedane kennis door het inzetten van toetsvragen. De medewerkers kunnen ook feedback geven aan het eind van de e-learning. Dit gaat makkelijker dan aan het eind van een klassikale les waarbij het bij de docent moet worden ingeleverd.

Het maken van de e-learnings gaat ook makkelijk. We hebben de mogelijkheid om de e-learning ‘op maat’ te maken met eigen media, waardoor de stof meer aanspreekt dan een standaard e-learning. De lesstof zelf kan ook makkelijk aangepast worden: wanneer medewerkers feedback leveren, kan dit meteen verwerkt worden aan de beheerkant. Ook de instellingen kunnen dusdanig worden aangepast dat ze aansluiten op de doelgroep. Denk hierbij aan het meer of minder tijd geven voor het beantwoorden van vragen. Waar we daarnaast gebruik van maken, is het aanmaken van certificaten binnen Maester, die de medewerkers ontvangen na het voltooien van een e-learning; onze medewerkers vinden dat erg prettig.

Knelpunten bij implementatie

Het realiseren en uitrollen van e-learnings heeft de nodige uitdagingen met zich meegebracht. In onze eenheid werken de meeste medewerkers op de werkvloer en zijn praktijkgericht. Niet alle medewerkers zijn digitaal vaardig en/of hebben een goede beheersing van de Nederlandse taal. Daarom schrijven wij onze teksten zoveel mogelijk op B1-niveau en maken wij veel gebruik van foto’s en filmmateriaal. De optie binnen Maester om tekst te laten laten voorlezen is voor ons een hele handige optie. Daarnaast bieden wij jaarlijks in-company Nederlandse les aan, en zijn wij bezig met het opzetten van een digicoach traject. Wij hopen hiermee de randvoorwaarden voor het volgen van de e-learning nog beter te maken.

Leren van elkaar – het past ook bij ons

De gedachtegang van Maester past bij ons en voornamelijk het delen van e-learnings spreekt ons enorm aan. Het is zonde van het geld dat elk ziekenhuis zijn eigen wiel uitvindt. In de essentie zoeken ziekenhuizen naar dezelfde soort e-learning modules. Dat je e-learnings samen maakt, deelt en daardoor leert van elkaar, is een enorm mooie oplossing.
Bovendien bespaart deze werkwijze tijd en geld, doordat je niet alles zelf hoeft te ontwikkelen en/of filmen.

Van blended learning naar microlearning en andere vormen van leren

De ontwikkelingen op leergebied staan niet stil. Wij willen het leren voor onze medewerkers nog effectiever maken en daarom zijn wij in samenwerking met Maester bezig om bepaalde content uit de e-learning om te zetten naar QR-codes. Dit maakt het mogelijk om op een specifieke locatie, zoals een isolatiekamer, via de QR-code direct informatie te krijgen. De medewerker die deze QR-code scant, krijgt direct relevante informatie te zien (in de vorm van tekst of video) betreft het aankleden van beschermende kleding of hoe de ruimte schoongemaakt dient te worden. Dit is een vorm van microlearning, die voor iedere medewerker met een mobiele telefoon makkelijk beschikbaar is. Daarnaast willen wij graag 360 graden video’s opnemen in onze e-learning modules, zodat nieuwe medewerkers snel en op een interactieve manier kennismaken met bijvoorbeeld de OK.

Inmiddels ben ik redelijk bedreven in het omzetten van content naar een e-learning module.
De laatste opgeleverde e-learningen binnen onze eenheid zijn:

  1. Brand en Ontruiming. Een e-learning gemaakt door onze adviseurs BHV, die medewerkers leert wat te doen bij brand. Heel handig in de Corona tijd, toen er geen fysieke ontruimingsoefeningen in ons ziekenhuis mogelijk waren
  2. Veilig aan het werk. Een e-learning over de omgang met gevaarlijke stoffen voor ons magazijn en logistiek personeel. De basis hiervoor was een e-learning van een ander ziekenhuis op het Maester platform, die ik heb aangepast aan de situatie in ons ziekenhuis.

Op dit moment ben ik bezig met het maken van een nieuwe e-learning over schoonmaken op de OK ter vervanging van het lesboek dat nu gebruikt wordt bij de klassikale trainingen. Ook hier zal blended learning toegepast worden.

Daarnaast ben ik bezig met het tot uitvoer brengen van ons opleidingsplan. Het streven is om straks voor iedere functie duidelijk te hebben welke kennis en vaardigheden daarbij horen, met een structureel opleidingsprogramma; een bekwaamheidspaspoort. Door dit per functieprofiel te automatiseren en gebruik te maken van e-learning als eerste basis, wordt veel inwerktijd bespaard. De e-learning staat klaar voor een nieuwe schoonmaker of kan zelfs gedaan worden voordat iemand komt werken. De theoretische basis is dan al bekend en dat bespaart veel tijd. In deze Corona tijd komt dat goed van pas; er is steeds minder tijd om iemand lang in te werken.

Wij zijn er van overtuigd dat blended en microlearning een nog grotere rol zal spelen in de toekomst, we denken hier met Maester prima in te kunnen voorzien!’

Sandra Kozar-Wilmink

Adviseur Communicatie & Opleidingen Faciliteiten & Vastgoed

 

Benieuwd naar de facilitaire leerlijnen die St. Antonius heeft ontwikkeld? Neem dan contact op met hello@maester.com om te zien of jullie organisatie hier ook gebruik van kan maken!