De waarde van kennis kunnen benutten?

Delen is verrijken.

Standaardiseren en opschalen vanuit echte kennis

In iedere organisatie wordt dag aan dag geleerd. Als het gaat om vaardigheden, inzichten of zekerheden is een organisatie nooit af. Kennis van medewerkers komt en gaat, de eisen veranderen, ambities laten de organisatie bewegen in een richting waarvoor de kennis nog ontbreekt… Er is altijd een reden om te leren.

Kennis zoals die aanwezig is in organisaties, is gebaseerd op de werkelijkheid van die organisaties. Het is kennis die in de praktijk is opgedaan en die daar werkt, of die dermate nauw met de bedoeling van de organisatie is verbonden dat ze daaraan mede betekenis, relevantie en positie geeft. Maar als dat voor één organisatie geldt – dan geldt het ook voor alle andere. Het delen van kennis met andere organisaties kan haar alleen maar beter maken, en nog betekenisvoller. Immers: iedereen doet vaardigheden en inzichten op, iedereen heeft ambities waaraan beantwoord moet worden; maar de invalshoek daarbij zal vaak verschillen, de invulling ervan dus ook. Er valt dus veel te leren van elkaar.

 

Veel kennis neemt de overdraagbare vorm aan van trainingen. Om kennis over te brengen van kennisdrager naar kennisvrager, van generatie op generatie, van afdeling naar medewerker, moet ze worden geëxpliciteerd, hanteerbaar en aanleerbaar worden gemaakt door de vorm waarin ze wordt aangeboden. Zo wordt haar waarde aanwijsbaar en versterkt. En door zo te standaardiseren en op te schalen wordt de kennis ook van meer waarde voor de organisatie.

Van organisatie naar sector

In zo’n overdraagbare vorm kan kennis ook van betekenis worden voor anderen. De ontdekkingen van de ene organisatie verrijken die van de andere – en omgekeerd. En dat geldt zeker voor organisaties die deel uitmaken van de zelfde sector. Want wat voor
organisaties geldt, geldt ook voor sectoren. De zorg, het onderwijs, overheden, zakelijke dienstverlening ondergaan, net als de individuele organisaties daarbinnen, doorlopend de druk om niet alleen bij te blijven, maar liefst ontwikkelingen ook vóór te zijn. En zijn daarom voortdurend bezig om kennis te ontwikkelen en over te dragen.

Zo biedt in alle kennisintensieve sectoren (zorg, onderwijs, zakelijke dienstverlening, het publieke domein, en zo voort) de mogelijkheid van verbinding van de ketens waarvan organisaties deel uitmaken, allerlei kansen op het vlak van kennisontwikkeling. Het kan gaan om efficiency en het niet zelf hoeven uit te vinden van de kennis of het format waarin deze overdraagbaar is gemaakt. Het kan gaan om samenwerking binnen de keten, waarvoor een gemeenschappelijk jargon en uitgangspunt noodzakelijk is. Maar vooral gaat het er om, inzichten en kennis te kunnen delen en daarmee voor iedereen te laten groeien. Het bieden van het meervoudig perspectief op kennis vanuit de hele keten verrijkt haar immers.

Tim van Pappelendam is CEO van Maester. Hij combineert een heldere visie op het maatschappelijke domein met een technologische insteek: ‘Waarde die we als maatschappij creëren, is waarde voor iedereen en moet dus beschikbaar zijn voor iedereen.’ Daarom begon hij Maester, een omgeving waarop kennis tussen organisaties kan worden gedeeld.